Pravidla

 1. Při jízdě dodržujte pokyny obsluhy a průvodce.
 2. Při jízdě po veřejných komunikacích je nutné dodržovat bezpečnostní rozestupy min. 10 m a je přísně zakázáno předjíždět se návzájem.
 3. Při jízdě dodržujte pravidla silničního provozu a bezpečnostní předpisy.
 4. Při jízdě mějte vždy obě nohy na stupačkách a pevně se držte řidítek.
 5. V případě poruchy stroje apod. zajeďte ke kraji ,zastavte stroj, zvedněte ruku a vyčkejte příjezdu průvodce.
 6. Průvodce jede vždy na prvním místě a nesmí být nikým z účastníků předjížděn.
 7. V případě, že má některý stroj problém a průvodce se musí vrátit, ostatní zastaví a zůstanou na svých místech, dokud průvodce nedá znamení k pokračování v jízdě.
 8. Klient vlastní příslušné řidičské oprávnění a je způsobilý k jízdě na čtyřkolce.
 9. Klient si je vědom svého zdravotního stavu a jízdu absolvuje na vlastní nebezpečí.
 10. Klient svým podpisem stvrzuje, že veškeré škody, které svojí jízdou způsobí, bude hradit v plné výši.
 11. Provozovatel není pojištěn proti škodám způsobených na zdraví, následcích úrazů, popř. smrti. Veškeré tyto újmy nese klient na své vlastní náklady nebo na náklady oprávněných dědiců a to i v případě, že tyto újmy způsobí třetím osobám.
 12. JE ZAKÁZÁNO jezdit tak, aby docházelo k poškození stroje (skákat, narážet apod.). Svojí jízdou musí zabránit poškození čtyřkolek!
 13. JE ZAKÁZÁNO jízda bez nasazené a řádně upevněné přilby a krytu očí!
 14. JE ZAKÁZÁNO jízda pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek, které by mohli snížit schopnost řízení!
 15. JE ZAKÁZÁNO jízda mimo vyznačené cesty a veřejné komunikace bez svolení instruktora!
 16. JE ZAKÁZÁNO výměna posádky nebo zapůjčení stroje jiné osobě bez souhlasu průvodce (obsluhy)!

© ctyrkolky-pujcovna.cz 2008 - 2021. All rights reserved. Developed by Milan Felix Šulc